فروردین
20

جلسه دفاعیه پایان نامه

جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم فاطمه محسنی با موضوع: علم غیب امام از دیدگاه مکتب قم

توسط:Author | اخبار
ادامه مطلب
فروردین
20

جلسه دفاعیه پایان نامه

جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زهرا سادات موسوی با موضوع: قلمرو علم امام از دیدگاه متکلمان مکتب اصفهان

توسط:Author | اخبار
ادامه مطلب
فروردین
20

جلسه دفاعیه پایان نامه

جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم فهیمه نیک زاد با موضوع: عقاید شیعه در دو مساله مبدا و معاد از دیدگاه امام خمینی (ره)

توسط:Author | اخبار
ادامه مطلب
فروردین
20

جلسه دفاعیه پایان نامه

جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم کاسماواتی با موضوع: آموزه های هدایتی سوره اسراء از دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیرالمیزان

توسط:Author | اخبار
ادامه مطلب
فروردین
20

جلسه دفاعیه پایان نامه

جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زینب ربیعی با موضوع: بررسی آیات حجاب در ترجمه های فارسی معاصر قرآن کریم

توسط:Author | اخبار
ادامه مطلب
اسفند
23

جلسه دفاعیه پایان نامه

جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم اسراء المیرعثمان با موضوع: روش شهید محمدصادق صدر در منه المنان فی الدفاع عن القرآن

توسط:Author | اخبار
ادامه مطلب
اسفند
23

جلسه دفاعیه پایان نامه

جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم سیده پروانه خرمی با موضوع: کاربرد علم رجال در تفسیر از منظر آیت الله محمد هادی معرفت

توسط:Author | اخبار
ادامه مطلب
اسفند
23

جلسه دفاعیه پایان نامه

جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم هایده صادقی با موضوع: تحلیل عالم ذر از منظر تفاسیر (المیزان، تسنیم، المنار و روح المعانی).

توسط:Author | اخبار
ادامه مطلب
Page 1 of 2112345...1020...Last »