برای مشاهده جدول شهریه سال 98-99 روی دکمه زیر کلیک کنید.

برای مشاهده جدول تخفیفات شهریه سال 98-99 روی دکمه زیر کلیک کنید.

برای مشاهده جدول شهریه سال 97-98 روی دکمه زیر کلیک کنید. 

برای مشاهده جدول تخفیفات شهریه سال 97-98 روی دکمه زیر کلیک کنید. 

برای مشاهده جدول تخفیفات شهریه سال 97-96 روی دکمه زیر کلیک کنید. 

برای مشاهده جدول شهریه سال 95-96 دانشجویان ایرانی روی دکمه زیر کلیک کنید. 

برای مشاهده جدول شهریه سال 95-96 دانشجویان بین الملل روی دکمه زیر کلیک کنید.