جدول تخفیفات شهریه دانشکده هدی ورودی 95-96

جهت دریافت جدول تخفیفات شهریه دانشکده هدی ورودی 95-96 روی لینک زیر کلیک نمائید.

جدول شهریه دانشگاه هدی سال تحصیلی 96-97

جهت دریافت جدول شهریه دانشگاه هدی سال تحصیلی 96-97 روی لینک زیر کلیک نمائید.

شهریه خوابگاه دانشکده هدی ورودی 95-96

جهت دریافت شهریه خوابگاه دانشکده هدی ورودی 95-96 روی لینک زیر کلیک نمائید.

اطلاعیه شهریه کارشناسی

جهت دریافت شهریه کارشناسی روی لینک زیر کلیک نمائید.