پست سازمانی: معاون دانشجویی دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی

معرفي معاونت

معاونت دانشجويي دانشکده يكي از محوري‌ترين و حساس‌ترين معاونت‌هاي دانشکده است كه ارتباط مستقيم با دانشجويان داشته و برنامه‌ريزي، اداره و هدايت كليه امور دانشجويي دانشکده از جمله خدمات دانشجويي (اسكان، تغذيه و رفاه)، بهداشت درمان، تربيت بدني، مشاوره، انضباطي، سياست گذاري و اتخاذ تمهيدات لازم در راستاي تامين نيازهاي رفاهي دانشجويان در حدود مقررات و ضوابط مصوب و نظارت و ارزيابي امور مربوطه را بر عهده داشته و فراهم كننده نيازهاي عمومي دانشجويان در دانشگاه مي‌باشد.