اطلاع رسانی به دانشجویان بابت ضوابط و قوانین خوابگاه ها و فرم های مربوطه دانشکده هدی

آیین نامه سی و سومین جشنواره ی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور

جهت دریافت فایل آیین نامه سی و سومین جشنواره ی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور روی لینک زیر کلیک نمائید.

آیین نامه خوابگاه ها

جهت دریافت فایل آیین نامه خوابگاه ها روی لینک زیر کلیک نمائید.

اساسنامه کانون شعر و ادب

جهت دریافت فایل اسانامه کانون شعر و ادب روی لینک زیر کلیک نمائید.