ردیف کانون ها دبیر ها
1 کانون قرآن و عترت
2 کانون فرهنگ و تمدن
3 کانون علمی
4 کانون گردشگری و کوهنوردی
5 کانون فیلم و عکس
6 کانون مراسمات مذهبی
7 کانون شهدا
8 کانون بصیرت و اندیشه امام (ره)
9 هنرهای تجسمی و صنایع دستی