ردیف کانون ها دبیر ها
1 کانون قرآن و عترت انسیه زمانی
2 کانون فرهنگ و تمدن صنم کاظمی
3 کانون علمی          زهرا براتی      
4 کانون گردشگری و کوهنوردی کوثر عاصی زاده
5 کانون فیلم و عکس سعیده سادات میرزاده
6 کانون مراسمات مذهبی فهیمه زارع زاده
7 کانون شهدا زهرا حسینی
8 کانون بصیرت و اندیشه امام (ره) سیده حنانه قریشی امینی      
9 هنرهای تجسمی و صنایع دستی زهرا اصغری