هفتمین نشست بین المللی الهیات تطبیقی

هفتمین نشست بین المللی الهیات تطبیقی

گزارش متنی: به همت دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی وابسته به جامعه الزهرا (س) هفتمین نشست بین المللی الهیات تطبیقی با حضور اساتید و دانشجویان دپارتمان علوم اجتماعی دانشگاه هنگ کنگ education university of Hong Kong) The) با موضوع انسان کامل از دیدگاه حکمای مسلمان و مسیحی دوشنبه 29آذر با سخنرانی سرکار خانم دکتر زهرا شریف مدیر گروه فلسفه و کلام دانشکده هدی و دکتر وای ییپ هو استاد دانشگاه هنگ کنگ در سالن آمفی تئاتر جامعه الزهرا برگزار شد.

در ابتدای این نشست سرکارخانم دکترزهرا شریف با تعریف انسان کامل به بیان سه امر 1. روابط انسان با امر مطلق(خدا)؛ 2. رابطه ی انسان با ما سوی الله که مبنای انسان شناسانه عرفانی خواهد بود؛ 3. رابطه ی انسان با درون خودش (فضائل اخلاقی) پرداختند.

ایشان دربعد دوم که مبنای انسان شناسی عرفانی است به بیان قوای انسان پرداخته و با اشاره به اینکه قوای انسان به صورت طولی به سه مرتبه نفس، روح و سرّ تقسیم می شود بیان کردند که انسان در مرحله نفس در حال تدبیر بدن و ارتباط با ظواهر ماده است و در مرحله روح(به معنای اخص کلمه) بعد تجردی اش را دریافته و می تواند صفات اخلاقی چون حیا، عفت و .. را داشته باشد. و در مرحله سر انسانی است که به حقیقت وجودش پی برده است و به بالاترین درجه ی کمال وجودی اش که تشبه به خداوند است نائل می شود اما این بدان معنا نیست که انسان با بعد نامتناهی خدا متحد و متصل شود.

اولین سخنران نشست برای تشبه به خداوند به ادبیات متون دینی دراسلام ومسیحیت استناد نمودند وگفتند: درالهیات مسیحی تعبیرگوش خداوند بودن حضرت عیسی (ع) و در اسلام، تعبیر یدالله بودن امام علی (ع) بیان گرتشبه حضرت مسیح(ع) وحضرت علی(ع) به خداوند تعالی است.

عضو هیات علمی جامعه المصطفی در ادامه بیان کرد که از دید گاه عرفان اسلامی انسان کامل قطب و خلیفه الله است و در سایر مراتب وتجلیات وجودی  سریان دارد؛ بعبارت دیگر  برخلاف مکاتب دیگر که زمامدار با انسان های دیگر صرفاً رابطه ی قرار دادی دارد، وی با سایر موجودات رابطه ای تکوینی دارد.

مدیر گروه فلسفه و کلام دانشکده هدی در پایان انسان محوری الهی را نتیجه  انسان شناسی عرفانی اسلامی دانستند که برخلاف سایر مکاتب فکری است که به انسان محوری بدون بعد الهی معتقدند.

درادامه ی نشست جناب دکتر وای ییپ هو به بیان وجود مطلق از دیدگاه مسیحیت و اندیشه چینی پرداخت و گفت در مسیحیت و اعتقاد چینی ها وجود مطلق مورد احترام و دارای مرتبه ای خاص است.

وی با بیان اینکه که عقاید کنفوسیوسی فقط به بعد زمینی و مادی انسان توجه دارد و در اعتقادات چینی ها خلیفه خدا شدن مهم ترین بعدش مدیریت نفس است، که مراحلی دارد: اولین مرحله کنترل هوای نفس در فرد است، بعد کنترل نفس در خانواده و سپس در اجتماع، که حاصل این سه مدیریت صلح جهانی است.

وی تصریح کرد: که در کنفوسیوس به وجود مطلق تأکیدی ندارد و در مکاتب فکری دیگر هم به آن صورت مطرح نشده است. البته در بعضی از مکاتب تأکید به جنگ دارند  و در برخی دیگر تأکیدی به  بی تفاوتی مطلق به جنگ دیده می شود. و همچنین در مکتب فقهی که تأکید بر کنترل نفس انسانی دارد و معتقد است صلح جهانی فقط از راه شریعت حاصل می شود.

استاد دانشگاه هنگ کنگ  درادامه ی بحث وارد بیان انسان کامل دراندیشه مسیحیت شدند وبیان کردند که درسنت مسیحی با گناه حضرت آدم مساله انسان کامل مطرح می شود.

از دیدگاه مسیحیت حضرت مسیح به خاطر گناه ما کشته شد پس ما در راه کمال انسانی باید طبق مقدرات خداوند به حضرت مسیح شبیه شویم  و به این باوربرسیم که فقط مسیح نجات دهنده است؛ چرا که درعقیده تثلیث مهم ترین بعد ، فرزند خدا بودن وروح خدا بودن است.

خاتمه این نشست ، پرسش و پاسخ طلاب و دانشجویان بود که سخنرانان جلسه پاسخ دادند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *