به دانشکده بین المللی هدی خوش آمدید

با پیمودن سه مرحله ذیل با ما همراه شوید

مرحله اول

تکمیل فرم پذیرش دانشکده

مرحله دوم

مراجعه و ثبت نام در سامانه سازمان امور دانشجویان

http://www.saorg.ir

مرحله نهایی

کد رهگیری دریافت شده از سامانه سازمان امور دانشجویان را با ایمیل یا واتساپ/تلگرام به پذیرش دانشکده اعلام فرمایید

شماره تماس واتساپ/تلگرام  : 8597-342-935-98+

info@hmail.jz.ac.ir

یا

foreigndesk@hmail.jz.ac.ir

نکته: اگر از Gmail استفاده می نمایید لطفا جواب دانشکده را در ایمیل های Spam بگردید.