اطلاعیه امور اداری و مالی

مهلت پرداخت شهریه

اطلاعیه امور اداری و مالی

دانشجویان گرامی باسلام.
 به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که تا کنون شهریه ترم بهمن ماه  را پرداخت نکرده اند، میرساند که تا تاریخ
 ↩️۱۴۰۰/۳/۳۰  ↪️ اقدام نمایند.
💳شماره کارت دانشکده الهیات و معارف اسلامی  جهت پرداخت شهریه
6063_7370_0486_9085

💳شماره ایتای اداری مالی جهت ارسال فیش پرداختی 
09945752537

 دانشجویان گرامی، بعد از واریز شهریه؛
 👈مشخصات شخصی 
👈فیش واریزی
👈 شماره دانشجویی را به ایتای  شماره بالا ارسال فرمایید.