اطلاعیه امور اداری و مالی

ساعات پاسخگویی

اطلاعیه امور اداری و مالی

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند :

برای ارتباط با مدیریت مالی دانشکده می توانید همه روزه از ساعت 13 الی 14:30 با شماره زیر تماس حاصل نمایید.
☎️ تلفن تماس: 02532925104 الی 02532925106