حضور دانشجوی غیر ایرانی دانشکده هدی در برنامه مثل ماه

آمریکای لاتین

حضور دانشجوی غیر ایرانی دانشکده هدی در برنامه مثل ماه


حضور دانشجوی غیر ایرانی دانشکده هدی در برنامه مثل ماه ، شبکه سه سیما

خانم مایرا از کشور بولیوی که به تازگی به دین مبین اسلام مشرف شدند در روز پنج شنبه 23 اردیبهشت میهمان برنامه رمضانی شبکه سوم سیما بودند.
ایشان هم اکنون مشغول فراگیری زبان فارسی می باشند.