پذيرش دانشجوي غير ايراني
  • ۲۶۱
  • ۰

كارشناسي ارشد شيعه شناسي به زبان انگليسي

پذيرش دانشجوي غير ايراني

علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط تحصیل با شماره و ایمیل مندرج در پوستر تبلیغاتی رشته شیعه شناسی، مراجعه کنند.