برنامه جلسات دفاع از پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد
  • ۱۲۰
  • ۰

جلسات دفاع

برنامه جلسات دفاع از پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم؛ 

برنامه جلسات دفاع از پایان نامه های دانشجویان دانشکده هدی در هفته جاری به شرح زیر می باشد. 


برنامه جلسات دفاع از پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد
گزارش‌های تصویری
برنامه جلسات دفاع از پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد
گزارش‌های تصویری
برنامه جلسات دفاع از پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد
گزارش‌های تصویری
برنامه جلسات دفاع از پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد
گزارش‌های تصویری
برنامه جلسات دفاع از پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد
گزارش‌های تصویری
برنامه جلسات دفاع از پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد
گزارش‌های تصویری
برنامه جلسات دفاع از پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد
گزارش‌های تصویری