برگزاری اردوی جهادی بسیج دانشجویی دانشکده هدی در روستای جعفر آباد

اردوی جهادی

برگزاری اردوی جهادی  بسیج دانشجویی دانشکده هدی در روستای جعفر آباد

اردوی‌جهادی بسیج انشجویی دانشکده هدی در روستای جعفرآباد قم برگزار شد. 

در این اردو که با هدف تبیین وقایع ۱۳ آبان و نقاشی دانش‌آموزان بر اساس برداشت‌های شخصی خود، برگزاری کلاس دشمن شناسی و بیان برخی از جنایات سران آمریکا برگزار گردید 
همخوانی سرود سلام فرمانده و مسابقه به صورت گروه های دونفره با هدفِ تعلیم کارگروهی برگزار شد.

همچنین در این برنامه پرچم آمریکا و اسرائیل توسط دانش آموزان لگدمال شد و در حیاط مسجد شعارهای ضد استکباری سرداده شد.

علاقه مندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر از اردوهای جهادی  به آیدی @Unknown000 مراجعه نمایند. 
 


برگزاری اردوی جهادی  بسیج دانشجویی دانشکده هدی در روستای جعفر آباد
گزارش‌های تصویری
برگزاری اردوی جهادی  بسیج دانشجویی دانشکده هدی در روستای جعفر آباد
گزارش‌های تصویری
برگزاری اردوی جهادی  بسیج دانشجویی دانشکده هدی در روستای جعفر آباد
گزارش‌های تصویری
برگزاری اردوی جهادی  بسیج دانشجویی دانشکده هدی در روستای جعفر آباد
گزارش‌های تصویری
برگزاری اردوی جهادی  بسیج دانشجویی دانشکده هدی در روستای جعفر آباد
گزارش‌های تصویری