برگزاری دومین نشست علمی گروه علوم قرآن و حدیث
  • ۱۳۲
  • ۰

پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۰

برگزاری دومین نشست علمی گروه علوم قرآن و حدیث

 

🔰در آخرین روز هفته پژوهش گروه " علوم قرآن و حدیث" دانشکده هدی ، دومین نشست خود را با عنوان" خوانش سوره هل اتی بر مبنای نظریه نظم متقارن کویپرس" برگزار نمود.

🔷در این نشست سرکار خانم دکتر مرضیه حسینی کاشانی ابتدا به توضیحات نسبتاً مفصلی در خصوص نظریه نظم متقارن کویپرس پرداختند و در ضمن آن به بیان شبهاتی که در خصوص عدم نظم و انسجام در قرآن بیان شده اشاره نمودند.

 🔷ایشان در ادامه ضمن بیان تفاوت بلاغت کلاسیک و بلاغت صامی فرمودند برای به دست آوردن نظم و انسجام آیات هر سوره سه نوع تقارن را باید به دست آورد:

۱.ساختار متوازی

۲.ساختار دایره ای یا حلقوی

۳. ساختار آینه ای یا معکوس.

در پایان به اثبات وجود نظم متقارن در سوره مبارکه "هل اتی" با در نظر گرفتن ساختارهای فوق الذکر پرداختند.