برگزاری نشست علمی با عنوان تعارض ولایت قهری و حضانت مادر
  • ۴۰۹
  • ۰

چهارشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰

برگزاری نشست علمی با عنوان تعارض ولایت قهری و حضانت مادر

در هفته پژوهش نشست علمی با عنوان : " تعارض ولایت و حضانت فرزند و پیشنهادهایی در جهت رفع تعارض " به کوشش گروه حقوق خصوصی دانشکده هدی صبح روز چهارشنبه در اتاق نشست های دانشکده برگزار گردید.

 💠در این نشست که ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر انصاری ؛ مدیران و دانشجویان رشته حقوق حضور داشتند، تعدادی از دانشجویان نیز به صورت مجازی این نشست را دنبال کردند .