برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتابخوانی

نمایشگاه کتاب

برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتابخوانی

 

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، نمایشگاه کتاب در دانشکده بین المللی هدی برگزار شد. این نمایشگاه که با همت مدیریت فرهنگی دانشکده هدی با همکاری موسسه مقر کتاب صورت گرفت که مورد استقبال اساتید و دانشجویان قرار گرفت.

این نمایشگاه از تاریخ 22 الی 26 آبانماه در طبقه دوم دانشکده برگزار گردید.