حضور دانشجویان دانشکده هدی در راهپیمایی 13 آبان

یوم الله سیزده آبان

حضور دانشجویان دانشکده هدی در راهپیمایی 13 آبان

دانشجویان دانشکده هدی در راهیپیمایی یوم الله سیزدهم آبان ماه شرکت کردند. 

در لبیک به بیانات ولی امر مسلمین جهان و در اعتراض به اغتشاشات اخیر، دانشجویان دانشکده هدی در راهپیمایی ضد استکباری یوم الله سیزدهم آبانماه که در روز جمعه برگزار گردیده بود شرکت نمودند. در این برنامه که به همت بسیج دانشجویی دانشکده هدی ترتیب داده شده بود؛ دانشجویان با حمل پلاکاردهایی ضمن انزجار از اقدامات ضد امنیت ملی عده ای اغتشاشگر با ولی امر مسلمین جهان اعلام بیعت کردند.