شماره های ارتباطی معاونت آموزش و پژوهش دانشکده

معاونت آموزش و پژوهش

شماره های ارتباطی معاونت آموزش و پژوهش دانشکده

اطلاعیه 

#ارتباط_کارشناسان_آموزش
#دانشکده_هدی

«باسمه تعالی»

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که شماره های کارشناسان معاونت آموزش و پژوهش دانشکده هدی به شرح زیر اعلام می گردد. 

سرکار خانم آقامحمدی ۰۹۳۳۷۶۴۱۹۴۹
پذیرش و بایگانی (داخلی ۱۱۴)

┄┅═══••✾••═══┅┄
سرکار خانم لطفی ۰۹۹۱۶۶۱۱۹۲
کارشناس گروه روانشناسی (داخلی ۱۱۹)

┄┅═══••✾••═══┅┄
سرکار خانم امینی ۰۹۰۵۲۷۵۴۹۲۰
کارشناس خدمات آموزشی( داخلی ۱۱۲)

┄┅═══••✾••═══┅┄
سرکار خانم زنجانی ۰۹۹۱۶۶۹۱۱۹۵
کارشناس گروه حقوق و کارشناس تحصیلات تکمیلی(پایان نامه ها)(داخلی ۱۰۹)

┄┅═══••✾••═══┅┄
سرکار خانم حسینی کوهساری ۰۹۹۳۴۱۶۸۲۸۰
کارشناس امور اساتید و کلاسها و گروه مشاوره(داخلی ۱۱۳)

┄┅═══••✾••═══┅┄
سرکار خانم حسینی نسب
کارشناس گروههای علوم قرآن و حدیث، شیعه شناسی ؛ فلسفه ؛ علوم تربیتی و مدیریت آموزشی
۰۹۹۱۶۶۹۱۱۹۳

┄┅═══••✾••═══┅┄
سرکار خانم مظفری ۰۹۹۲۳۷۶۰۰۸۰
کارشناس آموزش و پژوهش (داخلی ۱۳۶)

┄┅═══••✾••═══┅┄
دانشجویان عزیز می توانند از طریق شماره های فوق ، در وقت اداری، جهت انجام امور آموزشی و پژوهشی خود، با کارشناس مربوطه ارتباط برقرار کنند.